Home

Welkom op deze website over wiskunde onderwijzen door probleemoplossen. Ook wel ‘Teaching Through Problem-solving’ (TTP) in de wiskundeles genoemd. TTP-wiskundelessen hebben een vaste structuur en zijn gericht op het leren van wiskunde vanuit probleemoplossingsactiviteiten. Op deze website vind je achtergronden van TTP. Je kunt idee├źn opdoen over hoe je zelf TTP-lessen kunt ontwikkelen en geven. Ook zijn er video’s van TTP-lesfragmenten en lesmaterialen beschikbaar.

Wij zijn er van overtuigd dat het grote meerwaarde heeft om het leren geven van TTP-lessen samen te doen met andere wiskundedocenten, bijvoorbeeld die van je sectie. We hebben positieve ervaringen om dit te doen aan de hand van Lesson Study (LS). Dit is een aanpak waarin een team docenten een onderzoeksles ontwerpt om vervolgens tijdens die onderzoeksles het leren van de leerlingen te observeren en daarna gezamenlijk te reflecteren op de manier waarop de les het leren ondersteund heeft. Vandaar dat we hier op de deze website ook aandacht aan besteden.

Doelgroep

De informatie op deze site is bedoeld voor docenten wiskunde en wiskundesecties die TTP lessen willen implementeren, maar ook voor begeleiders van een TTP-LS traject.
We willen hiermee docenten ondersteunen om regelmatig wiskundelessen te geven volgens de TTP-structuur om zo probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen te versterken.

Werkwijze

De inhoud van de website is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en op ervaringen van het team met het begeleiden van meerdere TTP-LS cycli op middelbare scholen in Nederland. De materialen die we tijdens deze cycli hebben ontworpen bieden we gratis aan. We roepen iedereen op om materialen met ons te delen! Die zullen we op de website ter beschikking stellen.