Wat is TTP?

Een TTP-les kenmerkt zich doordat de docent start met een wiskundig probleem. Vervolgens werken leerlingen eerst zelf en later samen aan het oplossen van het probleem; in een klassengesprek worden daarna oplossingsstrategieën gepresenteerd, besproken en vergeleken. Ten slotte wordt teruggeblikt op vakinhoudelijke doelen en probleemoplossingsvaardigheden die centraal stonden en wordt de les samengevat.

De basisgedachte van TTP is dat leerlingen nieuwe kennis leren vanuit probleemoplossings-activiteiten (Takahashi, 2021). Het is echter ook bruikbaar om kennis te herhalen of toe te passen. Door zich in een probleem te verdiepen, ideeën over en oplossingen van dit probleem te presenteren en bediscussiëren, kunnen leerlingen hun kennis uitbouwen en (al geleerde) concepten en procedures in hun kennis versterken. 

In Japan is TTP breed verspreid in zowel reken- als wiskundeonderwijs.  Er is een leerlijn van problemen en theorie uitgezet waarin kennis van procedures en concepten steeds verder wordt uitgebreid. Een voorbeeld van een aantal opeenvolgende lessen over het vergelijken van grootheden kun je vinden in Takahashi (2021, pagina 75 – 88). Problem-solving lessen worden afgewisseld met lessen waarin theorie gepresenteerd en geoefend wordt.  Wil je meer weten over TTP, bekijk dan de informatie in dit document.

Voorbeeld
Het gebruik van onderstaande ‘luciferopdracht’ maakt het mogelijk om kennis over lineaire formules te herhalen of te leren.

Voorbeeld van een TTP-opdracht (Roorda, De Haan & Minderhoud, 2021)

De relatie tussen de situatie (er komen steeds vier bij), een tabel (toename is 4) en formule kan vanuit het luciferprobleem worden geleerd of herhaald. In het artikel Aanstekelijke wiskunde met lucifers (zie Bronnen, hieronder) wordt meer informatie over deze les gegeven.

Bronnen
Takahashi, A. (2021) Teaching Mathematics through problem-solving. A pedagogical approach from Japan. New York, Routledge.

Roorda, Minderhoud & De Haan, 2021. Aanstekelijke wiskunde met lucifers. In S, de Vries & M.Mazereeuw: Didactiek voor vak en beroep, 2021.