Lesmateriaal

In eerdere projecten zijn TTP-lessen ontwikkeld en uitgevoerd. Materialen van deze lessen staan hieronder. De lessen kunnen gefilterd worden op enkele kenmerken. Als er meer lessen beschikbaar komen zullen de filters verder worden gespecificeerd. Om deze materialen te gebruiken moeten ze, het liefst in een team, passend gemaakt worden voor de specifieke eigen situatie. Aanvullingen en suggesties ter verbetering kunnen gemaild worden naar het contactmailadres.

  • Toon alles
  • Onderbouw
  • Bovenbouw
  • Toon alles
  • Rekenen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden en formules
 • Creatief met breuken

   • Onderbouw
   • Rekenen
  Deze les, gebaseerd op een idee van Martin Kindt, gaat over het kleuren van een deel van een figuur. Op basis van het werk van leerlingen kun je herhalen hoe je breuken optelt, aftrekt, vergelijkt en wat een vermenigvuldiging betekent.
 • De gele citroen

   • Onderbouw
   • Meten en meetkunde
  In deze les onderzoeken de leerlingen hoe ze de oppervlakte van een onbekende figuur kunnen berekenen.
 • De lengte van DE.

   • Bovenbouw
   • Meten en meetkunde
  In deze les werken bovenbouw leerlingen aan een meetkundeopdracht. ze kunnen verschillende regels zoals sinusregel, cosinusregel, verhoudingen gebruiken om een lengte te berekenen. Deze les is ontwikkeld en uitgetest door Marije van Roeden en Gert Gombert.
 • Glazen stapelen

   • Onderbouw
   • Verbanden en formules
  Deze les gaat over de berekening van de hoogte van een stapel glazen. Er is sprake van een lineair verband tussen het aantal glazen en de hoogte.
 • Hoe groot is de hoek?

   • Onderbouw
   • Meten en meetkunde
  Deze les gaat over het berekenen van een onbekende hoek. Allerlei regels, zoals F-hoeken, Z-hoeken, hoekensom driehoek, overstaande hoeken, zijn bruikbaar.
 • Stippen en vierhoeken

   • Onderbouw
   • Meten en meetkunde
  Een les waarin leerlingen creatief op zoek gaan naar vierhoeken in een drie bij drie stippenveld. Na het bedenken van vierhoeken wordt er nagedacht over bijbehorende namen, evenwijdige lijnstukken, en loodrechte lijnstukken. Er zijn nog geen materialen van de evaluatie van deze les.
 • Tabel bij kwadratisch verband

   • Bovenbouw
   • Verbanden en formules
  Deze les gaat over het vinden van de regelmaat in een tabel van een kwadratische functie en mogelijk het opstellen van een formule.
 • Tegels rond het zwembad

   • Onderbouw
   • Verbanden en formules
  Deze les gaat over het beredeneren en berekenen van het aantal tegels dat je nodig hebt rond een zwembad. Leerlingen zoeken het verband tussen de afmeting van het zwembad en het aantal tegels.
 • Vaccineren

   • Bovenbouw
   • Verbanden en formules
  Deze les gaat over een situatie die opgelost zou kunnen worden door een stelsel van twee vergelijkingen op te stellen en op te lossen.