De gele citroen

    • Onderbouw
    • Meten en meetkunde

Leerdoelen
– Je kunt de oppervlakte van een figuur bepalen die is samengesteld uit delen van cirkels; ze kunnen deze oppervlakte berekenen.
– Je durft hulplijnen te tekenen om te zoeken naar figuren waarvan de oppervlakte bekend is.

Lesopzet
Hier vind je de TTP-lesopzet

Downloadbare materialen
De opdracht
Alle oppervlaktes
Artikel uit Euclides