Glazen stapelen

    • Onderbouw
    • Verbanden en formules

Lesdoelen
Mogelijke lesdoelen zijn:
– Je herkent en beschrijft een lineair verband aan de hand van de grafiek, situatie en/of tabel en je onderscheidt deze van andere typen verbanden
– Je kunt een lineaire formule opstellen in de vorm y = ax + b. of h = m × aantal bekers + n
– Je maakt schetsen om de situatie te verduidelijken
– Je kunt je eigen oplossingen controleren door bijvoorbeeld de formule in te vullen

Lesopzet
Hier vind je de TTP-lesopzet

Lesmateriaal
De opdracht en uitbreiding Glazen stapelen
Uitwerkingen van leerlingen
Powerpoint voor gebruik in de les