Vaccineren

    • Bovenbouw
    • Verbanden en formules

Deze les gaat over een situatie die opgelost zou kunnen worden door een stelsel van twee vergelijkingen op te stellen en op te lossen

Mogelijke lesdoelen
– Leerlingen durven te proberen om tot een idee van een oplossing te komen.
– Leerlingen kunnen gestructureerd waarden uitproberen.
– Leerlingen kunnen een contextrijke vraag omzetten in een algebraïsch wiskundig model.
– Leerlingen kunnen een stelsel van vergelijkingen opstellen en oplossen.

Lesopzet
Hier vind je de TTP-lesopzet

Downloadbare materialen
De opdracht
Mogelijke oplossingen
Uitwerkingen van leerlingen