Tegels rond het zwembad

    • Onderbouw
    • Verbanden en formules

Onderwerp
Deze les gaat over het beredeneren en berekenen van het aantal tegels dat je nodig hebt rond een zwembad. Leerlingen zoeken het verband tussen de afmeting van het zwembad en het
aantal tegels.

Mogelijke lesdoelen
– Je kunt het verband tussen de zijde van het zwembad en het aantal tegels weergeven met een
regel/formule.
– Je kunt uitleggen wat de getallen en variabelen in de formule betekenen in de context van
het zwembad
– Doelen op het gebied van houding (je durft het probleem aan te pakken), metacognitie (bv.
je kunt je zelfbedachte regel controleren)
– Je kunt uitleggen waarom bij deze situatie een lineaire formule past

Lesopzet
Hier vind je de TTP-lesopzet.

Downloadbare materialen
De opdracht
Lesmateriaal: visualisaties
Artikel met voorbeelduitwerkingen van leerlingen
Lesopname van deze les