Glazen stapelen

LesdoelenMogelijke lesdoelen zijn:– Je herkent en beschrijft een lineair verband aan de hand van de grafiek, situatie en/of tabel en je onderscheidt deze van andere typen verbanden– Je kunt een lineaire formule opstellen in de vorm y = ax + b. of h = m × aantal bekers + n– Je maakt schetsen om deMeer lezen over “Glazen stapelen”

Vaccineren

Deze les gaat over een situatie die opgelost zou kunnen worden door een stelsel van twee vergelijkingen op te stellen en op te lossen Mogelijke lesdoelen– Leerlingen durven te proberen om tot een idee van een oplossing te komen.– Leerlingen kunnen gestructureerd waarden uitproberen.– Leerlingen kunnen een contextrijke vraag omzetten in een algebraïsch wiskundig model.–Meer lezen over “Vaccineren”

Tabel bij kwadratisch verband

Deze les gaat over het vinden van de regelmaat in een tabel van een kwadratische functie en mogelijk het opstellen van een formule. LesopzetHier vind je de TTP-lesopzet Downloadbare materialenDe opdrachtVerschillende oplossingenUitwerkingen van leerlingen

Tegels rond het zwembad

OnderwerpDeze les gaat over het beredeneren en berekenen van het aantal tegels dat je nodig hebt rond een zwembad. Leerlingen zoeken het verband tussen de afmeting van het zwembad en hetaantal tegels. Mogelijke lesdoelen – Je kunt het verband tussen de zijde van het zwembad en het aantal tegels weergeven met eenregel/formule.– Je kunt uitleggenMeer lezen over “Tegels rond het zwembad”